Barkod, Barkod Alfabesi Nedir?
Barkod Kullanım Alanları
Barkod Yerleşimi

Barkodun Basılması
Master film kullanımı ile barkod basımı
2014 Yılı Sisteme giriş ücreti

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

BARKOD, BARKOD ALFABESİ NEDİR ?
Barkod, kalın ve ince çubuklarla, bu çubuklar arasındaki boşluklardan oluşan dizidir. Çubukların ve boşlukların yan yana dizilmesi ile 0-9 arası rakamlar, alfabedeki harfler ve nokta, virgül gibi işaretler simgelenebilir. Bir rakam, harf ya da özel işaretin çubuklarla simgelenebilmesi için bu çubukların nasıl dizilmesi gerektiği barkod alfabesi (bar code symbology) ile tanımlanır. Çubukların yan yana dizilmesinin kurallarını belirleyen bir çok barkod alfabesi vardır; bu alfabelerin bir kısmı yalnızca rakamları simgelerken, bir kısmı hem rakamları, hem harfleri hem de özel işaretleri simgeler.^ Başa dön

BARKOD KULLANIM ALANLARI
Ticari ürünler (mal ve hizmetler),
Taşıma birimleri,
Yerler,
Demirbaşlar,
belli standartlara uygun olarak tanımlanırlar. Tanımlama amacıyla kullanılan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürünün, yerin ya da demirbaşın tüm dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar.^ Başa dön

BARKOD YERLEŞİMİ
Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun okunmasını kolaylaştırmalıdır. Hızlı ve doğru çalışmak zorunda olan kasiyerlerin paket üzerindeki barkodu bulmakla zaman yitirmemesi gerekir. Bu nedenle, barkodun okunaklı olmasının yanı sıra paket üzerinde kolayca bulunabilir olması da önemlidir. GS1 Sistemi, şekli ve boyutları birbirine benzeyen ürün paketleri üzerindeki barkodların da benzer konumlarda olmalarını önermektedir.
Barkodun ürün paketi üzerine yerleştirilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
- Barkod, ürünün tabanına (paket dik durduğunda alt kısma) yakın yerde olmalı
- Barkod, düz (engebesiz) yüzey üzerinde olmalı
- Barkod, paketin kenarlarının birleşim/bağlantı yerinde olmamalı
- Barkod, paketin buruşabilecek yerinde olmamalı, buruşmamalı ve kıvrılmamalı
- Kenar Kuralı: Barkod Yerleştirilirken herhangi bir kenarda 8mm’den uzak 100
mm’den yakın olmalı
- Barkodların üzeri herhangi bir cisimle veya şekille kapatılmamalı^ Başa dön

BARKODUN BASILMASI
Barkodun basılması ve ürün paketinin üzerinde yer alması için uygulanabilecek değişik yöntemler vardır. Bu yöntemlerden herhangi biri seçileceği sırada, ürün barkodunun ürüne nerede iliştirileceği, barkod etiketinin üzerinde yer alması istenen bilgiler, basılması istenen barkod sayısı gibi çeşitli etkenler göz önüne alınmalıdır.
Eğer bir ürünün barkodu çok sayıda basılacak ise en ucuz ve kolay yöntem, barkod için master film edinmektir.
Eğer barkodlar değişken miktarlı ürünler ya da taşıma birimleri için üretilecekse ya da barkod etiketinin üzerinde paket içeriğine ilişkin zamanla değişen bilgiler olması isteniyorsa( son kullanma tarihi, üretim tarihi ya da taşıma biriminin içindeki ürün miktarı) bu durumda en uygunu ürünün oluştuğu anda barkod etiketini basmak ve ürüne yapıştırmaktır. Bu amaçla bilgi sistemine bağlı barkod yazıcılardan yararlanılabilir.^ Başa dön

MASTER FİLM KULLANIMI İLE BARKOD BASIMI
Master film, bir baskı makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulunduğu negatif ya da pozitif filmdir. Master filmin üretimi sırasında, barkodun çubukları doğrudan filmin üzerine çizilir. Bu film, daha sonra ambalaj üzerine baskı yapmak üzere kullanılacağından çok temiz olmalı, basılan barkod ise standart ölçülere uygun olmalıdır.
Master filmin kalitesi ambalaj üzerine yapılan barkod baskısının barkod okunduğu sırada herhangi bir sorun yaratmaması ve ilk okumada okunması ile anlaşılır.^ Başa dön

2014 YILI SİSTEME GİRİŞ ÜCRETİ
 

CİRO

KATEGORİ

10
Basamaklı
1-100 Çeşit Ürün

9
Basamaklı
1-1000
Çeşit Ürün

8
Basamaklı
1- 10 Bin
Çeşit Ürün

7
Basamaklı
1-100 Bin
Çeşit Ürün

100 Milyon ve Üzeri

A

1900 TL

2145 TL

2290 TL

2510 TL

50 - 100 MilyonArası

B

1540 TL

1725TL

1860TL

2145TL

10 - 50 Milyon Arası

C

1310TL

1440TL

1580TL

1795TL

1 - 10 Milyon Arası

D

950TL

1080TL

1295TL

1440TL

100 Bin - 1 Milyon Arası

E

475TL

650TL

795TL

1000TL

0 - 100 Bin Arası ve
YENİ KURULANLAR

F

240TL

325TL

400TL

510TL

 
^ Başa dön

Aşağıda listelenmiş belgeleri adresimize posta veya kargo ile göndermeniz halinde 3-4 iş günü içerisinde BARKOD TESCİL BELGE'niz alınmaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Vekaletname
İşlemlerinizi  takip edebilmemiz için aşağıdaki linkten indirebileceğiniz word dosyasını doldurarak bize vekil tayin etmeniz gerekmektedir.  Vekaletnamenin noter onaylı olmasına gerek yoktur.
2 - Firmanın faaliyet alanını belirten form
Firmanızın faaliyet alanlarını, kaç çeşit için barkod numarası alacağınızı, tescil belgesinin ne şekilde alınacağını belirten formu doldurmalısınız. (EK 1)
3- Noter Onaylı Taahhütname
Taahhütname'yi doldurup notere onaylattırmalısınız. (EK 2)
4 - Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
Muhasebecinizden alacağınız onaylı 2013 yılına ait gelir tablosunu almalısınız.
4.1 - Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.
4.2 -Hiç geliri olmayan firmalar için hiç bir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu
Eğer firmanızın geliri yok ise boş gelir tablosunu göndermelisiniz.
5 - Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)

 

^ Başa dön

 

 

 

Bilgi Linkleri