"CE" İşareti Nedir ?
"CE" İşareti Sembolü
"CE" İşareti İliştirilmesi Zorunlu Ürün Grupları Hangileridir ?

"CE" İŞARETİ NEDİR ?
CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

^ Başa dön

"CE" İŞARETİ SEMBOLÜ
"CE" işareti aşağıdaki şekilde sembolize edilmektedir.

CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

^ Başa dön

  "CE" İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI HANGİLERİDİR ?
 Elektrikli cihazlar, basit basınçlı kaplar, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, EMC elektromanyetik uygunluk, makine emniyeti, şahsi korum teçhizatı, otomatik olmayan tartı aletleri, aktif tıbbi cihazlar, gaz yakan cihazlar, sıcak su kazanları, telekomünikasyon terminal ekipmanları, tıbbi cihazlar, sivil amaçlı patlayıcı maddeler, patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipman ve koruyucu malzemeler, gezi tekneleri, asansörler, dondurucular, radyo ve telekomünikasyon ekipmanları, basınçlı kaplar, ınvitro tıbbi cihazlar.

^ Başa dön

Bilgi Linkleri