2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik ;

6 Ağustos 2014  tarih 29080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren son mevzuat değişikliği ile sabit yatırım tutarı 1 Milyar TL ve üzerinde olan “Öncelikli Yatırımlar” için Vergi İndirimi Desteği’nin, yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanması yönünde düzenleme yapıldı. Bu değişiklik ile sabit yatırım tutarı belirli bir büyüklüğe ulaşan büyük yatırım projeleri için yatırımın başlangıç aşamasında ortaya çıkan yüksek maliyete devlet olarak katkı sağlanması ve bu katkının olumlu etkilerinin, yatırımın en kritik aşaması olan başlangıç aşamasında hissedilmesi ve öncelikli yatırımların özendirilmesi hedeflendi.Ayrıca, sözkonusu değişiklik ile karbon elyaf üretimine veya karbon elyaftan mamül kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar “öncelikli yatırım” konuları arasına alındı. Böylelikle söz konusu yatırımların yatırım yerine bakılmaksızın 5. Bölgede geçerli olan bölgesel desteklerden yararlandırılması sağlandı. Bu çerçevede, dünyada sadece 9 ülkede üretimi bulunan karbon elyaf üretimine yönelik yatırımların ülkemizde yapılmasını özendirerek katma değer, istihdam ve ihracat açısından ülke ekonomisine önemli faydalar sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, karbon elyaf üretimi yapılan tesislerde, bu üretime entegre olarak kompozit malzeme üretilmesine yönelik yatırımlara sağlanan desteklerin artırılması, kompozit malzeme ithalatının azaltılmasına ve katma değeri yüksek ileri teknoloji üretimin artırılmasına katkı sağlayacaktır.