Elektronik İmza Nedir ?
Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)
Kullanım Alanları
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS)
Sunucu (SSL) Sertifikası
Zaman Damgası
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı E-İmza Uygulaması
Elektronik İmza Müracaatı Sırasında İstenilen Belgeler

ELEKTRONİK İMZA NEDİR ?
- Elektronik İmza Kanunu’ nun 5.Maddesi’ nin “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur.” Hükmüyle elektronik imza, günlük yaşamımızda son derece önemli bir yer almıştır.
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, güvenli elektronik imzayı, nitelikli bir elektronik sertifikaya dayanılarak ve güvenli bir elektronik imza aracıyla oluşturulmuş elektronik imza olarak tanımlamaktadır. E-imza, elektronik bir verinin bütünlüğünü koruyarak, işlemin inkar edilmesini önleyen ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan sayısal bir veridir.


^ Başa dön


NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA (NES)
- Nitelikli Elektronik Sertifika (NES), e-imzanın kullanılmasını sağlayan, kullanıcının kimliği ile imza doğrulama verisini bir araya getiren ve elektronik ortamda kimliğin ispatlanması ve imzanın doğrulanması için kullanılan elektronik bir kayıttır.
- Elektronik imza; zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlayarak uygulamalarda güvenli işlem yapabilmeye olanak tanır.


^ Başa dön


KULLANIM ALANLARI

  • Kamu Kurumlarıyla Yapılan Elektronik İşlemlerde
  • Bankacılık İşlemleri ve Finansal Uygulamalar
  • E-Devlet Uygulamalarında
  • E-Belediye Uygulamalarında
  • E-İş Uygulamalarında
  • E-Ticaret Uygulamalarında
  • Elektronik Sözleşmelerde
  • Elektronik Postalarda

Elektronik imza kullanılabilen uygulamaların sayısı ise giderek artmaktadır. 

^ Başa dön


ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISI (ESHS)
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan, Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetki verilen ve denetlenen kuruluşlardır. ESHS’ lerin güvenilirlik, süreklilik, kurumsallık, teknolojik yeterlilik özelliklerine sahip olması gerekir.

^ Başa dön


SUNUCU (SSL) SERTİFİKASI
- Sunucu (SSL) sertifikası, sunucu (server) bilgisayarın adres bilgisi ile işletmecisinin kimliğini birbirine bağlayan bir elektronik sertifikadır.
- Sunucu (SSL) sertifikası, “sunucu kimlik doğrulamasıyla”, kullanıcının bağlandığı İnternet sitesinin gerçekten bağlandığı site olduğunu ve sunucuya gönderilen bilgilerin sadece o sunucu tarafından okunabileceğini garanti altına alır.
- Sunucu (SSL) sertifikası, sunucu bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimin şifrelenmiş olarak güvenli ve gizli bir şekilde yapılmasını sağlar.
- Sunucu (SSL) sertifikası, güvenli iletişim sağlamanın yanında kurumunuzun ve sunucunuzun varlığının da güvenilir bir otorite (ESHS) tarafından onaylanmış olduğunu gösterir.


^ Başa dön


ZAMAN DAMGASI
- Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı, kaydedildiği zamanın tespit edilmesini sağlayan ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı firma tarafından veriye eklenen elektronik mühürdür.
- Zaman damgası; ihale, sözleşme, başvuru gibi işlemin yapıldığı zamanın tespitinin hukuki açıdan önemli ve gerekli olduğu elektronik uygulamalarda kullanılır.


^ Başa dön


SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI E-İMZA UYGULAMASI
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, 
     Garanti Belgesi, 
     Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, 
     Muafiyet Belgesi,
işlemlerinin elektronik imza ile online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik uygulama tamamlanmıştır. 01 HAZİRAN 2007 tarihinden itibaren tüm firmaların başvuruları e-devlet uygulamaları kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Projenin uygulamaya geçmesiyle, bahsedilen belgeleri alacak tüm tüzel kişilikler, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca hazırlanan "Nitelikli Elektronik Sertifikalar (NES)" ile işlemlerini tamamen kağıtsız ortamda, elektronik imzalı olarak online yapabileceklerdir. Bu sayede, elektronik ortamda işlem yapmanın getireceği maliyet ve zaman avantajlarından yararlanmak mümkün olacaktır.
Nitelikli elektronik sertifikasını edinen şirket yetkilileri, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurarak yetkilendirme işlemlerini tamamladıklarında, uygulamayı kullanabileceklerdir.
Uygulama kapsamında adı geçen belgeleri alacak olan şirketlerin yetkilileri, Kurumsal olarak edinecekleri Nitelikli Elektronik Sertifikaları ile elektronik imzalı işlem yapabilecektir. Bu belgelerin edinilmesinde aracılık ve danışmanlık hizmeti veren müşavirlik firmalarının yetkililerinin ve vekillerin ise, uygulamayı kullanabilmek için Nitelikli Elektronik Sertifikası edinmeleri gerekecektir.


^ Başa dön


ELEKTRONİK İMZA MÜRACAATI SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

BİREYSEL
1- Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu (sertifika başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış olacaktır.)
2- İmzalı Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibi Taahhütnamesi (noter kanalıyla yapılan başvurularda taahhütname noter tarafından onaylanacaktır)
3- Yüz yüze kimlik doğrulaması sırasında kullanılmak üzere iki farklı resmi kimlik belgesi ve bu kimlik belgelerinin fotokopileri (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan en az biri mutlaka olmalıdır. İkinci kimlik olarak nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur kimlik kartları, baro kimliği veya sarı basın kartı kimliklerinden herhangi biri olabilir. Noter kanalıyla yapılan başvurularda sadece nüfus cüzdanı yeterlidir)
4- Sertifikada mesleki unvan gösterilmek isteniyorsa, resmi onaylı meslek belgesi
5- Nitelikli elektronik sertifika ve/veya araç hizmetleri bedelinin ödendiğine dair banka dekontu
6- Bireysel başvuruya ait faturanın kişinin firması adına kesilmesi isteniyorsa, firmanın fatura bilgileri (vergi dairesi, vergi numarası, fatura adresi)

KURUMSAL
Başvurunun kurumsal özelliğinin belgelenebilmesi için hazırlanması gereken belgeler:
1- Kurumsal sicil kaydı (özel şirketler için ticari sicil gazetesi) fotokopisi
2- Kurum yetkilisine/yetkililerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
3- Nitelikli elektronik sertifika ve/veya araç hizmetleri bedelinin ödendiğine dair banka dekontu
4- Ödemeye dair faturanın kesilebilmesi için, firmanın fatura bilgileri (vergi dairesi, vergi numarası, fatura adresi)

Nitelikli elektronik sertifika başvurusunda bulunan her kurum çalışanı için hazırlanması gereken belgeler:
1- Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu" (sertifika başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış ve şirketi temsile yetkili kurum yetkilisi/yetkilileri tarafından onaylanmış)
2- İmzalı Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibi Taahhütnamesi (noter kanalıyla yapılan başvurularda taahhütname noter tarafından onaylanacaktır)
3- Yüz yüze kimlik doğrulaması sırasında kullanılmak üzere iki farklı resmi kimlik belgesi ve bu kimlik belgelerinin fotokopileri (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan en az biri mutlaka olmalıdır. İkinci kimlik olarak nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur kimlik kartları, baro kimliği veya sarı basın kartı kimliklerinden herhangi biri olabilir. Noter kanalıyla yapılan başvurularda sadece nüfus cüzdanı yeterlidir)
4- Sertifikada mesleki unvan gösterilmek isteniyorsa, resmi onaylı meslek belgesi
5- Sertifikada yetki bilgisinin yer alması isteniyorsa, sertifika sahibinin kurum adına hareket etme yetkisini gösteren imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı veya noter onaylı örneği.


^ Başa dön

Bilgi Linkleri