Kontrol Belgesi Nedir ?
Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

KONTROL BELGESİ NEDİR ?
Ülkemizde uygulanan Dış Ticaret Mevzuatı özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir.

Tarım Bakanlığı Kontrol Belgesi, her türlü doğal , hayvansal ve hazır gıdaların ve bitki (fideler, tohum vs.) ithalatı için düzenlenen belgelerdir. Bazı ürünler için kota (miktar/fiyat) , ülke sınırlaması, dönemsel yasaklar söz konusu olabilmektedir.


^ Başa dön

TARIM BAKANLIĞI KONTROL BELGESİ NE ZAMAN ALINMALIDIR?
İthal edilmek istenilen ürün, fiili ithalat başlamadan Tarım Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesinin alınması gerekmektedir.


^ Başa dön

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe,
2- Faaliyet Belgesi
3- Kontrol Belgesi
4- Proforma fatura veya fatura
5- Bileşen Listesi
6- Spesifikasyon/Özellik Belgesi
7- Ürün Etketi / etiket taslağı
8- Sertifika/ Örnek Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi
9- Vekaletname


Not: Ürün grubuna göre ayrıca bazı belgeler gerekmektedir.


^ Başa dön

Bilgi Linkleri