Kontrol Belgesi Nedir ?
Kontrol Belgesi Düzenlenen Ürünler
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 

KONTROL BELGESİ NEDİR ?
Ülkemizde uygulanan Dış Ticaret Mevzuatı özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir.
Bazı malların ticaretinde ön müsaade,kontrol belgesi, teşvik belgesi, kota, tarife veya eşya kontenjanı, fon, telafi edici vergi, İthalat vergisi ve benzeri mükellefiyetler yüzünden devletin çeşitli kurumlarından belgeler talep etmektedir. Alınan belgelerdeki eşya tanımı karşılığı olan GTİP ile eşya arasında uyum eksiksiz olmalıdır. Doğru karar vermek, doğru bilgi ve belge hazırlamak için ithal edilecek malın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon "GTİP" numarasının ve ürün adının tam olarak bilinmesine ihtiyaç vardır.
Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya geniş kapsamlı ve pek çoğu İthalat Tebliğleri ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ilgilidir.^ Başa dön

KONTROL BELGESİ DÜZENLENEN ÜRÜNLER

G.T.İ.P

MADDE İSMİ

3924.90.90.00.00

Diğerleri (Yalnız bebek biberonları veya benzer eşyalar) (Diş kaşıyıcıları hariç)

4014.90.10.00.00

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya (diş kaşıyıcılar hariç)

4818.40.11.00.00

Hijyenik havlular (hasta altı bezleri hariç)

4818.40.13.00.00

Tamponlar

4818.40.19.00.00

Diğerleri (hasta altı bezleri hariç)

4818.40.90.00.11

Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, perakende satılacak hale getirilmemiş (hasta altı bezleri hariç)

4818.40.90.00.19

Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, diğerleri (hasta altı bezleri hariç)

5601.10.10.00.00

Dokumaya elverişli sentetik veya suni liflerden (Göğüs pedleri, göğüs koruyucuları ve makyaj temizleme pamuğu ve yalnız bebekler için kullanılan göbek deliği bandajı hariç)

5601.10.90.00.19

Diğerleri (Göğüs pedleri, göğüs koruyucuları ve makyaj temizleme pamuğu ve yalnız bebekler için kullanılan göbek deliği bandajı hariç)

6307.90.10.00.00

Örme (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

6307.90.91.00.00

Keçeden (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

6307.90.99.90.11

El yapımı olanlar (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

6307.90.99.90.19

Diğerleri (Yalnız hijyenik bezler -adet bezleri)

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları (Elektrikli/Pilli diş fırçaları hariç)^ Başa dön

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Dilekçe,
  2. Kontrol Belgesi,
  3. Proforma Fatura,
  4. Analiz Sertifika ve Orijinal Spesifikasyon Belgesi aslı ve Türkçe Tercümeleri,
  5. Sağlık Sertifikası aslı ve Türkçe Tercümesi,
  6. Taahhütname,
  7. Vekaletname.


^ Başa dön

Bilgi Linkleri