Termal turizm de artık “öncelikli yatırım” kapsamında...

Önceden, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları “öncelikli yatırım” sayılarak yapıldıkları her yerde 5. Bölge desteklerinden yararlandırılıyordu. Artık Termal Turizm yatırımları da aynı kapsamda değerlendirilmektedir.
Öncelikli Yatırım Konularının Yararlanacağı Teşvik Unsurları

 “Öncelikli yatırım” kapsamına alınan yatırımların yararlanabilecekleri teşvikleri (5. Bölge Teşvikleri) aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

• KDV İstisnası,
• Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• %40 Yatırıma Katkı Oranı ile %80 Oranında Vergi İndirimi,
• 700 Bin TL’ye kadar Faiz Desteği

Ayrıca bunlara ek olarak, bu yatımları yapan yatırımcıların “yatırıma katkı oranının %50’sini yatırım döneminde” kullanabileceğini de vurgulanmak gerekmektedir. Bu sayede, yatırım henüz tamamlanıp işletmeye geçmese dahi yatırımcı bir kısım vergisel destekten yararlanabiliyor ve böylece yatırımcı için ek bir finansman olanağı oluşmaktadır.

Bilgi Linkleri