Iso 14000 nedir?
Iso 14000 faydaları nelerdir?
Günce Müşavirlik olarak size sunulan hizmetler nelerdir?

ISO 14000 NEDİR ?
Günümüzde, sanayileşme ve insan nüfusunun artması sonrası çevre kirlenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Böylece dünyanın her geçen gün artan çevre koruması uygulamaları ve kirlilik kaygıları nedeniyle, işletmeler çevreye duyarlı olmaya zorlanmaktadır. Bu zorlamanın sonucunda, çevre yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası bir standart olan ISO 14000 işletmelerin gündemine girmiştir.

ISO 14000 standartı, işletmelerin faaliyetlerini yürütmesi esnasında çevreye zarar vermemesi ve/veya potansiyel çevre etkilerini kontrol altına alması için gerekli yapılanmayı sağlamak üzere hazırlanmış, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan tüm dünyada geçerli uluslararası bir standarttır.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarinin en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Dolayısıyla, gelişen dünya normlarına ayak uydurmak isteyen her firmanın mevcut pazar payını korumak ve geliştirmek için çevre dostu ürünler üretmelerinin ve çevreye saygılı olmalarının önemi her geçen gün artmaktadır. İşte ISO 14000 standartı; olduğu gibi çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerin rastsal değil planlı bir yaklaşımla yapıldığının belgelendirilmesidir. ISO 14000 standartına uygun çalışmak kuruluşların çevresel performansını arttırırken, çevre ile ilgili mevzuata tam uyum sağlayarak ticari anlamda engelleri aşması sağlanır.

TS EN ISO 14001:2004, kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır ve verilen belgenin adıdır.


^ Başa dön

ISO 14000 FAYDALARI NELERDİR ?
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması ile kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerde doğal kaynakların kirletilmemesini ya da faaliyetler sonucu ortaya çıkan kirletici etkisinin düşük seviyede olmasını sağlar. Kısaca çevreye bırakılan atıklar azaltılmış olur.
Müşterilere çevreyi tahrip etmeyen ürünlerin / hizmetlerin sunulduğunun ve sistemin uluslararası geçerliliğe sahip yetkin bir üçüncü taraf tarafından tasdik edildiğine dair güven verilmesi. Böylelikle, bilinçli tüketicilere ulaşma şansı yakalanarak yeni müşteri kazanımı sağlar.
Doğal kaynakların etkin kullanımı ve atıkların etkin olarak kontrol altına alınmasıyla üretim maliyetlerini düşürür.
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması ile izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırır.
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması ya da en az zararla etkilenmesi sağlanmış olur.


^ Başa dön

GÜNCE MÜŞAVİRLİK OLARAK SİZE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR ?
Firma ziyareti ile bir değerlendirme yapılması ve teklif hazırlanması,
İlgili standarda ait giriş semineri verilmesi ve yönetim temsilcisi ile sistem sorumlusunun atanması,
Organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenerek Organizasyon El Kitabının hazırlanması,
Çevre politikası ve çevre hedeflerinin belirlenmesi,
Planlamanın yapılması, termin programı hazırlanması ve çevre eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
Dokümantasyonun hazırlanması, incelenmesi ve yürürlüğe konulması,
İlgili birimlere bağlı oldukları dokümantasyon eğitimi verilmesi,
Müşteri memnuniyeti ve personel memnuniyeti ölçme parametrelerinin belirlenmesi, ölçümlerin gerçekleştirilerek istatiksel olarak değerlendirilmesi,
Sürekli iyileştirme planlarının yapılması,
İç Tetkikçi eğitimi verilmesi ve iç tetkik planlarının yapılması, gerçekleştirilen iç tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi,
Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması,
Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yapılması
Kalite El Kitabının hazırlanması,
Belgelendirme kuruluşuna müracaat.


^ Başa dön

Bilgi Linkleri