Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası Kullanma Hakkı)
Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)
Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nedir?

TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ;
Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.


^ Başa dön
 

KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TSEK Markası Kullanma Hakkı)
Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.


^ Başa dön

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NEDİR ?
A - Başvuru Formu

B - İdari Dokümanlar:
Kuruluşun adı ve adresi ile kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişi(leri) ile ilgili son durumu gösteren belirten Ticaret Sicil Gazetesi,
Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkilisinin İmza Sirküleri (Noter tasdikli olmalıdır),
Marka Tescil Belgesi: Bu belge Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş olmalı veya markanın Türkiye'de koruma altına alındığı teyit edilmelidir. Ürün markası henüz Türkiye'de tescil edilmemiş ise; markanın koruma başvurusunun Türk Patent Enstitüsü'ne yapıldığını gösteren bir belge de geçici olarak kabul edilebilir. (Geçici kabul süresi en fazla 18 aydır.)
Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş farklı ise aralarında yapılan sözleşmenin bir kopyası
Oda kayıt belgesi
Avans dekontu

C - Teknik Dokümanlar:
Ürün Katalogu: Ürüne ait teknik resimler/çizimler (uygulanabilir ise)
Ürüne ait renkli fotoğraflar (Ürünü tanıtıcı mahiyette dış görünüş, iç detaylar) Mümkünse elektronik ortamda verilmesi. (uygulanabilir ise)
İşaretlemeler/etiket örnekleri (okunabilir olmalı) Ürün üzerinde kullanılacak olan tescilli ticari marka / tescilli ürün ismi çizimi veya resmi (üretici tarafından uygulanacağı şekilde)


^ Başa dön

Bilgi Linkleri