Turizm Yatırımı Belgesi
Turizm tesisleri için yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade etmektedir.

Turizm İşletme Belgesi
Turizm tesisleri için işletme aşamasında verilen belgeyi ifade etmektedir.

Turizm Belgesi Alabilecek Yatırım Türleri

Asli Konaklama Tesisleri

Oteller – Moteller - Tatil Köyleri - Pansiyonlar 
Kampingler - Apart Oteller - Hosteller

Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri

Lokantalar - Kafeteryalar - Eğlence Yerleri 

Sağlık ve Spor Tesisleri

 

Termal Turizmi Tesisleri -    Termal Konaklama Tesisleri -  Termal Kür Tesisleri - Sağlıklı Yaşam Tesisleri -
Yüzme Havuzları - Spor Tesisleri - Golf Tesisleri

Kongre ve Sergi Merkezleri

Rekreasyon Tesisleri
 

Eğlence Merkezleri - Temalı Parklar - Günübirlik Tesisleri 
Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri

Kırsal Turizm Tesisleri

Çiftlik Evi-Köy Evi - Yayla Evi - Dağ Evi

Özel Tesisler

Özel Tesisler - Butik Oteller

Bileşik Tesisler

Turizm Kentleri - Turizm Kompleksleri - Tatil Merkezleri
Zincir Tesisler - Personel Eğitim Tesisleri

Diğer Tesisler

Mola Noktaları - Yüzer Tesisler - Tatil Siteleri ve Villaları
B Tipi Tatil Siteleri -     A Tipi Tatil Siteleri (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya  Turizm
Merkezleri içinde yer almayan tatil sitelerine Turizm Yatırımı Belgesi verilmez.)

Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında)

* Yat Yatırımı ve İşletmeciliği 
* Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği

Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)

 

Turizm Belgesinin Sağladığı Haklar

- Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı (Madde 8) 
- Turizm kredileri (Madde 14) 
- Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi (Madde 15) 
- Su ücretlerinin bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi (Madde 16) 
- Haberleşme kolaylıkları (Madde 17) 
- Personel çalıştırılması (Madde 18) 
- Alkollü içki satışı (Madde 19) 
- Yat turizminde hak ve kolaylıklar (Madde 26-29) 
- 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve imzalama yetkili kişilere ait imza sirküleri,
2- Şirketin nihaî durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
3- Tapu Fotokopisi,
4- Rapor,
5- Vekaletname.

Bilgi Linkleri