Açıklama

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  

 

AÇIKLAMA

TÜRKAK tarafından verilen "Akredite Belge İnceleme Hizmeti" sistem belgelerinin (ISO 9000, ISO 14000 vb) incelenmesi , Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) 'nun karşılıklı tanınma anlaşmalarında yer alan tarafların akredite etmiş oldukları belgelendirme kuruluşlarının verdikleri belgelerin akreditasyon statüsünün, kapsamının, yürürlük tarihinin incelenmesi ve sonuç yazısı verilmesidir.

Türk Akreditasyon Kurumu'nca belge incelemesi sonucunda; eğer IAF 'nin karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verildiği tespit edilirse Akredite Belgelendirme İnceleme Formu düzenlenmektedir. Aksi durumlarda yazılı hiç bir döküman verilmemektedir.

 

 

^ Başa dön

 

ISO 9001/ISO 14001 YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN İNCELENMESİ İÇİN BAŞVURAN KURULUŞLARIN DİKKATİNE!
ISO 9000:1994 versiyonu belgelerin 2003 yılı sonu itibariyle geçerliliğini yitirmesi nedeniyle 1 Ocak 2004'ten itibaren bu belgeler için inceleme yazıları düzenlenmemektedir

 

 

^ Başa dön

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İncelenecek ürün belgesi fotokopisi yada belge aslı,
2- Akredite belge inceleme formu
    a) Kalite Yönetim Sistemi Form Dilekçe
    b) Türkak Ürün Dilekçesi 
3- Akredite belge inceleme harç ve hizmet ücret ödendi belgesi (Banka dekontu)
4- Özel Vekaletname^ Başa dön

Bilgi Linkleri