YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ
BÖLGELERE GÖRE İLLER
TEŞVİK SİSTEMİ VE DESTEK UNSURLARI
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI DESTEKLERİ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜ​ZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Yatırım Teşvik Belgesi yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, ülke ekonomisi için yararlı olduğu tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.



^ Başa dön

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ
Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:


 

 ^ Başa dön

BÖLGELERE GÖRE İLLER

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana 

Balıkesir

Afyonkarahisar 

Adıyaman

Ağrı  

Antalya

Aydın 

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa 

Bolu  

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum 

Erzurum

Bitlis

İzmir 

Edirne

Karaman

Düzce 

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla 

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır 

 

Kırklareli

Samsun

Hatay 

Kilis 

Kars  

 

Konya 

Trabzon

Kastamonu

Niğde 

Mardin

 

Sakarya

Uşak  

Kırıkkale

Ordu  

Muş   

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt 

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop 

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat 

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van   

 

 

 

Rize  

Yozgat

 

 

 

 

Sivas 

 

 

8 İL

13 İL

12 İL

17 İL

16 İL

15 İL

 


^ Başa dön

 

 

 

TEŞVİK SİSTEMİ VE DESTEK UNSURLARI
Teşvik sistemi; Genel, Bölgesel, Büyük ölçekli ve Stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Genel Teşvik Uygulamaları: Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 inci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olan sabit yatıtım tutarları ve üzerindeki yatırımlar için bölge ayırımı yapılmaksızın Gümrük vergisi muafiyeti.ve Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasından yararlandırılır.
^ Başa dön

Bölgesel Teşvik Uygulamaları: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Eki EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

 1. Gümrük vergisi muafiyeti.
 2. KDV istisnası.
 3. Vergi indirimi.
 4. Sigorta primi işveren hissesi desteği.
 5. Yatırım yeri tahsisi.
 6. Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).
 7. Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
 8. Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

Stratejik yatırımlar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirtilen özelliklerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üre-timine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. 

 

^ Başa dön 
 

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI DESTEKLERİ

 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:
  • Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
  • Madencilik yatırımları,
  • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
  • 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
  • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),
  • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
  • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,
  • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları,  aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.


VERGİ İNDİRİMİ

 

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
Vergi
İndirim
Oranı
(%)
İşletme/Yatırım Döneminde
Uygulanacak Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Yatırım Dönemi İşletme Dönemi
I. Bölge 15 50 0 100
II. Bölge 20 55 10 90
III.Bölge 25 60 20 80
IV. Bölge 30 70 30 70
V. Bölge 40 80 50 50
VI. Bölge 50 90 80 20


SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Büyük ölçekli yatırımlar ile Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

 

 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Bölgeler 31.12.2013’e kadar tarihine
kadar başlanılan yatırımlar
01.01.2014 tarihinden itibaren
başlanılan yatırımlar
I. Bölge 2 Yıl -
II. Bölge 3 Yıl -
III.Bölge 5 Yıl 3 Yıl
IV. Bölge 6 Yıl 5 Yıl
V. Bölge 7 Yıl 6 Yıl
VI. Bölge 10 Yıl 7 Yıl


FAİZ DESTEĞİ
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları.

 

 

FAİZ DESTEĞİ
Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı
(Bin TL. )
TL. Cinsi
Kredi
Döviz Cinsi
Kredi
I. Bölge - - -
II. Bölge - - -
III.Bölge 3 Puan 1 Puan 500
IV. Bölge 4 Puan 1 Puan 600
V. Bölge 5 Puan 2 Puan 700
VI. Bölge 7 Puan 2 Puan 900

 


^ Başa dön

 

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları
(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

 

4-a

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

4-b

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası 

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

25

30

35

40

50

60

OSB İçi

30

35

40

50

60

65

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

 • Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:

 

  • OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
  • Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,

^ Başa dön

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

 

  • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
  • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
  • Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)
 • Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV İadesi

VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)



^ Başa dön

​​

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve imzalama yetkili kişilere ait imza sirküleri,
2- Şirketin nihaî durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
3- Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak borcu yoktur yazısı aslı,
4- ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı,
5- Müracaat harç makbuzu,
6- Vekaletname




^ Başa dön

 

 


 

 

 

 

Bilgi Linkleri