Yetkili Müessese Nedir ?

Yetkili Müessese İzin Belgesi Nedir ?

Şube İzin Belgesi Nedir ?

Yetkili Müesseselerin  Faaliyet Konusu Nelerdir ?

 

 

 

YETKİLİ MÜESSESE NEDİR ?

Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirketlerdir.

 

 

^ Başa dön

 

 

YETKİLİ MÜESSESE İZİN BELGESİ NEDİR ?

 Faaliyette bulunmasına izin verilen yetkili müesseselerin merkezleri adına düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgedir.

 

 

^ Başa dön

 

 

ŞUBE İZİN BELGESİ NEDİR ?

Yetkili müesseselerin Müsteşarlıkça açılmasına izin verilen şubeleri için bulundukları mahallin adı belirtilmek suretiyle düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgedir.

 

 

^ Başa dön

 

 

 

YETKİLİ MÜESSESELERİN  FAALİYET KONUSU NELERDİR ?

a) Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan efektifleri almak ve satmak.

b) Efektifleri daha küçük veya daha büyük küpürlerle veya ayrı cins efektiflerle değiştirmek.

c) Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın almak.

ç) Kıymetli Madenler Borsasına üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmemiş kıymetli madenler ile barlar veya külçeler halindeki işlenmiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve söz konusu Borsada sürdürülmekte olan kıymetli madenlere ilişkin işlemleri yapmak.

d) Merkez Bankası bünyesinde kurulan Döviz ve Efektif Piyasalarında, öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla anılan Bankaca belirlenen esas ve usuller dahilinde döviz ve efektif alım satımı yapmak.

e) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meskük vb.) ile bir kilogramdan küçük külçe şeklindeki standart altınların alım satımını yapmak.

 

 

^ Başa dön

Bilgi Linkleri